Na wstępie przypomnieć należy, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność powstałą z określonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się w pierwszej kolejności z nieruchomości, bez względu na to komu przysługuje prawo własności. Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.) wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki (najczęściej następuje to […]

Czytaj dalej