Czy i kiedy wierzyciel może przejąć nieruchomość dłużnika? Jeśli mówimy o nieruchomościach, ich przejęcie przez wierzyciela może nastąpić dopiero po drugiej bezskutecznej licytacji. Musimy się posiłkować art. 984 § 1 k.p.c. – wierzyciel egzekwujący lub hipoteczny mogą przejąć nieruchomość na własność w cenie nie niższej od 2/3 sumy oszacowania. Powstaje zatem pytanie jaką finalną cenę […]

Czytaj dalej