Doktryna jak również Sąd Najwyższy bardzo obszernie wypowiedział się na temat zakresu obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy w pojeździe uszkodzeniu uległy części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta samochodu i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. W tym miejscu należy przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.,  w tej uchwale Sąd, podkreślił, […]

Czytaj dalej

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ogólnie obowiązująca zasada łączy powstanie obowiązku ubezpieczenia pojazdu z jego zarejestrowaniem, […]

Czytaj dalej

Częstą praktyka wśród kierowców jest trzymanie dowodu rejestracyjnego w środku samochodu, a co jeśli taki samochód wraz z dowodem zostanie nam skradziony? Czy mamy prawo do wypłaty odszkodowania AC? U większości ubezpieczycieli, zgłaszając kradzież auta, niezbędne jest dostarczenie zapasowych kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego lub kary pojazdu  (jeśli była wydana). Brak przedstawienia jednego w wyżej wskazanych […]

Czytaj dalej