Koszt taksy notarialnej   Pierwszą czynnością która wiąże się z opłatą jest koszt za sporządzenie protokołu posiedzenia walnego zgromadzenia wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki. Zgodnie z art. 280 pkt 2 k.s.h., taka uchwała musi  mieć formę aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynosi 750 zł. […]

Czytaj dalej