W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w swojej uchwałę (sygn akt III CZP 63/15) stwierdził, iż „Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 kc).” Co prawda nie ma jeszcze uzasadnienia […]

Czytaj dalej