Wszczęcie egzekucji z nieruchomości Egzekucja z nieruchomości wszczynana jest na wniosek wierzyciela – jak większość egzekucji. Egzekucję z nieruchomości musi prowadzić komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona nieruchomość – zatem wierzyciel nie ma tu dowolności z wyborem komornika, z jednym zastrzeżeniem jeżeli na obszarze właściwości danego sądu rejonowego, w którego okręgu […]

Czytaj dalej

Ustawa o kredycie hipoteczny – więcej za czy przeciw Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w dniu 12 kwietnia 2017 roku została podpisana przez Prezydenta i już niedługo wejdzie w życie. Ustawa wprowadza szereg zmian, także i nowości, które oceniane są raczej pozytywnie przez sektor bankowy. Jedną z […]

Czytaj dalej

Opłata stosunkowa w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w tym nieruchomości W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku […]

Czytaj dalej