Archiwum: czerwiec 2017

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości Egzekucja z nieruchomości wszczynana jest na wniosek wierzyciela – jak większość egzekucji. Egzekucję z nieruchomości musi prowadzić komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona nieruchomość – zatem wierzyciel nie ma tu dowolności z wyborem komornika, z jednym zastrzeżeniem jeżeli na obszarze właściwości danego sądu rejonowego, w którego okręgu […]

Czytaj dalej

Koszt taksy notarialnej   Pierwszą czynnością która wiąże się z opłatą jest koszt za sporządzenie protokołu posiedzenia walnego zgromadzenia wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki. Zgodnie z art. 280 pkt 2 k.s.h., taka uchwała musi  mieć formę aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynosi 750 zł. […]

Czytaj dalej