Kradzież auta z dokumentami? Wypłata odszkodowania

Częstą praktyka wśród kierowców jest trzymanie dowodu rejestracyjnego w środku samochodu, a co jeśli taki samochód wraz z dowodem zostanie nam skradziony? Czy mamy prawo do wypłaty odszkodowania AC? U większości ubezpieczycieli, zgłaszając kradzież auta, niezbędne jest dostarczenie zapasowych kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego lub kary pojazdu  (jeśli była wydana). Brak przedstawienia jednego w wyżej wskazanych elementów najczęściej prowadzi do odmowy przyznania odszkodowania.

 

A dlaczego tak się dzieje?

 

W przypadkach kradzieży auta wraz z dowodem rejestracyjnym Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęsciej odmawiają wypłaty odszkodowania powołując się na Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz art. 827 § 1 kodeksu cywilnego „Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.” – nasze rażące niedbalstwo to właśnie  pozostawienie dokumentów w aucie, które zdaniem ubezpieczycieli ułatwiało kradzież pojazdu.

 

Czy zatem zawsze pozostawienie dokumentów w aucie łączy się z automatycznie z brakiem wypłaty ubezpieczenia?

Nie zawsze.

Ostatnio sądy w Polsce zaczęły bardziej liberalnie patrzyć na tę kwestię. Są już orzeczenia, które nakazują wypłatę odszkodowani, nawet jeśli zostawimy dokumenty w aucie.

Kamieniem milowym w tego typu sprawach był wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt V Csk 217/14), który ogranicza zasadę, iż każdorazowe pozostawienie dokumentów w skradzionym aucie takie niedopatrzenia odbierają prawo do odszkodowania z autocasco.

Jednakże trzeba zauważyć, iż w przypadku kradzieży auta wraz z dokumentami to na ubezpieczonym ciąży obowiązek udowodnienia, iż dołożył wszelkich starań aby do kradzieży nie dopuścić. Przy odpowiednim zabezpieczeniu auta- autoalarm, pozostawienie go w garażu, schowanie dokumentów do zamykanego schowka samochodowego- nie możemy mówić o rażący niedbalstwie. Powszechnie akceptowanym w literaturze oraz w orzecznictwie jest pogląd, iż przy ocenie ewentualnego niedbalstwa poszkodowanego należy kierować się zasadami wynikającymi z „ogólnego doświadczenia, osiągnięć techniki i wiedzy, odnosząc je do staranności, sumienności i zapobiegliwości przyjętej powszechnie w danej kategorii stosunków o tzw. obiektywny miernik staranności.”

Zatem czy ukrycie dokumentów, aby potencjalny złodziej nie mógł wiedzieć że znajdują się one w aucie jest, oraz zabezpieczenie auta przed kradzieżą jest rażącym niedbalstwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.